Nieuws

Inschrijvingsplicht Kamer van Koophandel voor VvE's moet blijven

Aangezien VvE's deelnemen aan het rechtsverkeer is het goed dat partijen (zoals aannemers, tussenpersonen, installateurs) het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen raadplegen om te controleren of de personen met wie zij afspraken maken de VvE wel kunnen binden. Het zou een slechte zaak zijn als de inschrijvingsplicht weer wordt afgeschaft. Op welke wijze zal er dan door een contractspartij van de VvE gecontroleerd kunnen worden met wie zij zaken kunnen/mogen doen? Ja, net zoals voor 1 juli 2008 het geval was, kunt u, als contractpartij, de notulen opvragen van de laatste algemene ledenvergadering of de notulen waaruit de aanstelling van de betreffende bestuurslid blijkt. Dat is niet meer van deze tijd, het digitale tijdperk waarbij met een paar klikken de benodigde informatie op www.kvk.nl wordt opgevraagd. 

Voor eenzelfde mening en meer informatie over dit onderwerp lees een artikel van mr. Dennis N. Reynders op www.vverecht.

© Copyright VVEgemak 2012 - Alle rechten voorbehouden Disclaimer - Cookies - Algemene voorwaarden - Privacy