Nieuws

Airbnb-verhuur niet toegestaan op grond van de splitsingsakte

Airbnb-verhuur niet toegestaan op grond van de splitsingsakte

Een van de leden van de VvE, gelegen in de gemeente Amsterdam, heeft een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank om het besluit van de algemene ledenvergadering te vernietigen dat AirBnB-verhuur van appartementen toestaat. De VvE heeft daarbij dezelfde regels toegepast die de gemeente Amsterdam hanteert: maximaal 60 dagen per jaar mogen woningen via AirBnB worden verhuurd. De kantonrechter oordeelt dat het besluit van de algemene ledenvergadering genomen is in strijd met de splitsingsakte:
- in strijd met de bestemming van de appartementen: woning voor privé-doeleinden;
- het verbod van exploitatie van een privé-gedeelte als pensionbedrijf.
Aldus, het besluit van de algemene ledenvergadering is nietig ingevolge het bepaalde in artikel 2:14 lid 1 jo. 5:129 lid 1 BW omdat “AirBnb-verhuur” in strijd is met de in de akte opgenomen verbodsbepalingen. Zie voor uitspraak.

© Copyright VVEgemak 2012 - Alle rechten voorbehouden Disclaimer - Cookies - Algemene voorwaarden - Privacy