Nieuws

Individuele begeleiding voor uw VvE

In samenwerking met Stadsdeel West kan VVEgemak ondersteuning bieden bij het opzetten of verbeteren van de organisatie van uw VvE. VVEgemak begeleidt de VvE tot en met de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering (ALV).

Het speerpunt van het traject is de reservering groot onderhoud van de VvE. Stadsdeel West wil op deze wijze
stimuleren dat er meer en/of op juiste wijze gereserveerd gaat worden binnen de VvE’s binnen het Stadsdeel
zodat eigenaren de panden in goede staat van onderhoud kunnen houden.

Na de ALV en de controle van de notulen, is de begeleiding door VVEgemak voltooid. Daarna is het bestuur
van de VvE verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de ALV en het beheer van de VvE.

Voor de begeleiding wordt van de VvE een eigen bijdrage gevraagd van € 75,--. Voordat de begeleiding kan
starten, zal deze vergoeding aan VVEgemak voldaan moeten zijn. Stadsdeel West draagt alle overige kosten
van het begeleidingspakket.

Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met VVEgemak.

© Copyright VVEgemak 2012 - Alle rechten voorbehouden Disclaimer - Cookies - Algemene voorwaarden - Privacy