Premium VvE beheer

Volledige ontzorging van uw VVE beheer

Het Premium VvE beheer pakket kan de VvE volledig ontzorgen op financieel, administratief en technisch gebied. Dit pakket is bedoeld voor alle VvE’s, groot en klein in groot-Amsterdam en Flevoland, die geen omkijken naar hun VvE beheer willen. Bij dit Premium pakket wordt het beheer volledig uitbesteed en hoeft het bestuur enkel de controle uit te voeren op de werkzaamheden. Daarnaast krijgt de VvE toegang tot het VvE-portaal, waardoor het bestuur en de leden te allen tijde inzage in de VvE administratie hebben.

Met het Premium VvE beheer pakket krijgt de vereniging van eigenaren een toegewijde, vaste accountmanager toegewezen die ruime ervaring binnen beheer heeft, volledig op de hoogte is van wat er binnen de VvE speelt en die de vergaderingen afhandelt. Op technisch gebied handelt VVEgemak de klachten en schademeldingen van de vereniging af, heeft de VvE 24/7 toegang tot de calamiteitenservice en worden de onderhoudscontracten beheerd. Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of begeleiden van groot onderhoud wordt op offertebasis aanvullend geleverd aan de VvE door de afdeling Bouwkunde.  Het Premium VvE beheer pakket ontzorgt zo volledig op alle fronten.

Werkgebied

 • VvE beheer Amsterdam en omgeving

Geschikt voor

 • VvE’s, beheerverenigingen mandelig terrein (parkeerhoven & groenvoorzieningen)

Premium VvE beheer

  

 • Toegang tot online systeem VVEgemak voor alle leden
 • Het maandelijks bijwerken van de boekhouding
 • Het debiteurenbeheer (ledenbijdragen innen)
 • Het opstellen van de jaarrekening en begroting
 • Controle op verzekeringen
 • Archief VvE en betalingsverkeer door VVEgemak
 • Het opstellen van de verklaring VvE bij verkoop van appartement
 • Het uitnodigen, bijwonen en notuleren van de algemene ledenvergadering
 • Het afhandelen van (technische) storingsmeldingen
 • Het contractenbeheer van de VvE
 • 24/7 afhandeling van calamiteiten
Een greep uit onze opdrachtgevers
Premium VvE beheer
Premium VvE beheer
Premium VvE beheer
Premium VvE beheer

VvE Liendenhof 2-114 te Amsterdam

112 woningen, 112 bergingen

Per 1 januari 2020 werd VveGemak onze nieuwe beheerder. Wij troffen een gemotiveerd team aan dat ons vanaf dag één enorm heeft geholpen met de overstap, de dagelijkse gang van zaken, en het voorbereiden van een grote renovatie met een lening en energiebesparende maatregelen. Reparatieverzoeken worden snel opgepakt en goed afgehandeld. Je wordt als bestuurder goed ondersteund met degelijke bouwkundige en juridische adviezen. Wij zijn erg tevreden. Als VVE beheer Amsterdam raden wij deze partij zeker aan!

- S. Bolland, Voorzitter VvE Liendenhof 2-114 te Amsterdam

VvE Leusdenhof 132-214 te Amsterdam

80 woningen, 80 bergingen

Als bestuurslid van een Vve in Amsterdam kan ik VVEgemak aanbevelen. Zij staan voor hun werk en geven ons goed advies. Helpen ons erg met ons verduurzamingstraject. Bij vragen wordt er adequaat gereageerd.

- L. van Wittmarschen, Bestuurslid VvE Leusdenhof 134-214 te Amsterdam

VvE Hortusplantsoen 14 te Amsterdam

4 woningen

Als voorzitter van een kleine VVE in Amsterdam kan ik niet meer dan tevreden zijn met de VVEgemak. Een kleine VVE loopt altijd de kans een optelsom te zijn van privé belangen in een VVE vergadering. De rol van VVE gemak was zeer zorgvuldig te luisteren en de neutraliteit zowel in proces als in uitvoering te betrachten. Daarnaast is de bemensing van de club goed. Ze bieden vertrouwen en warmte ook in lastige vergaderingen.

- F. Kaaij, Voorzitter VvE Hortusplantsoen 14 te Amsterdam

VvE Watertuin te Amsterdam

63 woningen, 60 parkeerplaatsen

We willen jullie nog bedanken voor de geweldige samenwerking over weer een afgesloten boekjaar!
We maken het niet vaak mee dat een partij zo boven op de zaken zit, verstand heeft van de inhoud, super transparant is (duidelijke inzage en overzicht geeft) en tijd neemt om de iets netjes af te handelen. We zijn erg blij met jullie! Dank hiervoor en we gaan graag zo door!

- J. Bach, Bestuurslid VvE Watertuin te Amsterdam

VVEgemak Bouwkunde

Premium VvE beheer
VVEgemak Bouwkunde

Om aan de wensen van de klanten van VVEgemak tegemoet te komen is de afdeling Bouwkunde in het leven geroepen. Hiermee kan VVEgemak voor VvE’s verschillende bouwkundige werkzaamheden uitvoeren. Het grote voordeel om het bouwkundig advies via VVEgemak te regelen is dat de VvE een duidelijk en bekend aanspreekpunt heeft en dat de gebouwen goed bekend zijn bij VVEgemak.  VVEgemak biedt enkel bouwkundige diensten aan VvE’s die één van de pakketten van VVEgemak afnemen.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Het MJOP is het belangrijkste rapport dat de VvE laat opstellen. Dit bepaalt de planning van het groot onderhoud voor de verre toekomst en hoeveel er voor dat onderhoud gespaard gaat worden. Het rapport bevat een nulmeting van de huidige staat van het gebouw en een schatting van de onderhoudstermijnen en bedragen van het gemeenschappelijk bezit. Een goed VvE MJOP zorgt voor een goed onderhouden gebouw, voorkomt grote bijstortingen voor groot onderhoud en heeft meerwaarde bij het verkopen van uw woning. U kunt bij veel bedrijven een MJOP inkopen, maar het voordeel om het bij VVEgemak in te kopen is dat de inspecteur aan de inspectie begint in overleg met de accountmanager die het gebouw en de problemen goed voorbereidt. Daarnaast heeft u één  aanspreekpunt en goede aansluiting op de financiële administratie van de VvE.

De bouwkundig adviseur voert een schouw ter plaatse uit van het gebouw, brengt daarbij de gemeenschappelijke gebouwdelen in kaart en doet een conditiemeting om te bepalen in welke staat deze gebouwdelen zijn. Vervolgens worden het volledige gebouw en de afmetingen van alle gemeenschappelijke delen ingevoerd in het systeem en worden aan de hand van de schouw schattingen gemaakt over de momenten van onderhoud en de prijzen daarvan. Dit plan geeft de VvE een duidelijk beeld over wat voor uitgaven er in de toekomst nodig zijn om het gebouw in goede staat te houden. De VvE krijgt tevens een jaarplanning voor het onderhoud van het lopende jaar en ontvangt een digitale set met technische tekeningen uit het gemeentelijk archief.

3-5 jaarlijkse update Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Aangezien het opstellen van het MJOP een momentopname is en het verloop van de onderhoudstermijnen van veel zaken afhankelijk is, waaronder de weersomstandigheden, biedt VVEgemak een 3- tot 5-jaarlijkse update van het MJOP aan. Ook vanuit de certificeringseisen van SKW wordt een maximale termijn van 5 jaar aangehouden voor de geldigheid van een VvE MJOP.

Voor de update wordt er een schouw uitgevoerd met het oude MJOP in de hand om te controleren of de inschattingen in orde waren en of de zaken die binnen de komende 3-5 jaar op de planning staan ook daadwerkelijk dan moeten worden uitgevoerd of verschoven moeten worden. De prijzen worden geïndexeerd naar het huidige bouwprijzenniveau. De VvE krijgt tevens een jaarplanning voor het onderhoud van het lopende jaar. Deze dienst is minder kostbaar dan het opstellen van het MJOP omdat de hoeveelheden niet worden ingemeten.

Jaarlijkse technische schouw

In de jaren dat er geen nieuw MJOP of update van het MJOP wordt gemaakt kan het toch wenselijk zijn om een technische schouw van het gebouw te laten uitvoeren.  Dit geldt vooral voor de grote complexen. De tijdens de schouw ontdekte kleinere gebreken kunnen hersteld worden om te voorkomen dat dit grote problemen worden. De VvE krijgt op basis van de schouw een jaarplanning voor het onderhoud van het lopende jaar.

Bouwkundige begeleiding groot onderhoud

De bouwkundige begeleiding van groot onderhoud bestaat uit het door VVEgemak laten inventariseren van de staat van onderhoud en het opnemen van de werkzaamheden. Hierbij wordt geadviseerd over de (technische) onderzoeken die moeten plaatsvinden voor de vergunningaanvraag, zoals bijvoorbeeld asbestinventarisatie, constructief onderzoek en flora- en faunaonderzoek. Vervolgens wordt er een bestek geschreven op basis waarvan 2-3 offertes worden opgevraagd. De offertes worden vervolgens inhoudelijk aan elkaar gelijk gemaakt en dan krijgt het bestuur een gunningsadvies met welke partij in zee te gaan. Na opdracht controleert VVEgemak de werkzaamheden periodiek en ziet toe dat de afspraken worden nagekomen en het werk naar behoren en met juiste materialen wordt uitgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden wordt er een opleverrapport gemaakt met punten die de aannemer nog moet herstellen. Daarna worden de werkzaamheden onder begeleiding van VVEgemak opgeleverd aan de VvE en de garantieverklaringen getekend.