Mission statement

Mission statement VVEgemak

Het in optimale staat houden en waar mogelijk verbeteren van de woonomgeving van de VvE beheer klanten van VVEgemak en de daartoe behorende appartementseigenaren door middel van een professioneel, klantvriendelijk en efficiënt beheer van de verenigingen.

Onder de optimale staat van de woonomgeving wordt verstaan dat er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen om de gemeenschappelijke ruimtes op lange termijn in goede staat te houden. Het verduurzamen van de woonomgeving wordt daarbij waar mogelijk in acht genomen.
De kennis van de medewerkers van VVEgemak wordt op peil gehouden door het volgen van relevante cursussen, literatuur en nieuwsberichten van professionele aanbieders. Per medewerker is er een opleidingsplan opgesteld om de kennis op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

VVEgemak heeft klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Het beleefd communiceren in woord en geschrift en altijd geduldig optreden richting klanten is hier een onderdeel van. Snelle responstijd op verzoeken en klachten is hierbij van belang. Bovendien streeft VVEgemak ernaar om binnen de mogelijkheden van de overeenkomst altijd een oplossing te bieden voor een probleem van een klant, dan wel een intern of extern alternatief aan te bieden.

VVEgemak streeft voortdurend naar het verbeteren van de processen, met name middels nieuwe IT-oplossingen in het in eigen beheer ontwikkeld softwarepakket voor VvE beheer, VVE123. Bij de ontwikkeling van het eigen beheerpakket wordt er voortdurend vanuit de praktijk gekeken naar alle beheerprocessen om deze zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De efficiëntie in de bedrijfsvoering wordt behaald door het afscheiden van de verschillende afdelingen binnen het VvE beheer.

VvE Liendenhof 2-114 te Amsterdam

112 woningen, 112 bergingen

Per 1 januari 2020 werd VveGemak onze nieuwe beheerder. Wij troffen een gemotiveerd team aan dat ons vanaf dag één enorm heeft geholpen met de overstap, de dagelijkse gang van zaken, en het voorbereiden van een grote renovatie met een lening en energiebesparende maatregelen. Reparatieverzoeken worden snel opgepakt en goed afgehandeld. Je wordt als bestuurder goed ondersteund met degelijke bouwkundige en juridische adviezen. Wij zijn erg tevreden. Als VVE beheer Amsterdam raden wij deze partij zeker aan!

- S. Bolland, Voorzitter VvE Liendenhof 2-114 te Amsterdam

VvE Leusdenhof 132-214 te Amsterdam

80 woningen, 80 bergingen

Als bestuurslid van een Vve in Amsterdam kan ik VVEgemak aanbevelen. Zij staan voor hun werk en geven ons goed advies. Helpen ons erg met ons verduurzamingstraject. Bij vragen wordt er adequaat gereageerd.

- L. van Wittmarschen, Bestuurslid VvE Leusdenhof 134-214 te Amsterdam

VvE Hortusplantsoen 14 te Amsterdam

4 woningen

Als voorzitter van een kleine VVE in Amsterdam kan ik niet meer dan tevreden zijn met de VVEgemak. Een kleine VVE loopt altijd de kans een optelsom te zijn van privé belangen in een VVE vergadering. De rol van VVE gemak was zeer zorgvuldig te luisteren en de neutraliteit zowel in proces als in uitvoering te betrachten. Daarnaast is de bemensing van de club goed. Ze bieden vertrouwen en warmte ook in lastige vergaderingen.

- F. Kaaij, Voorzitter VvE Hortusplantsoen 14 te Amsterdam

VvE Watertuin te Amsterdam

63 woningen, 60 parkeerplaatsen

We willen jullie nog bedanken voor de geweldige samenwerking over weer een afgesloten boekjaar!
We maken het niet vaak mee dat een partij zo boven op de zaken zit, verstand heeft van de inhoud, super transparant is (duidelijke inzage en overzicht geeft) en tijd neemt om de iets netjes af te handelen. We zijn erg blij met jullie! Dank hiervoor en we gaan graag zo door!

- J. Bach, Bestuurslid VvE Watertuin te Amsterdam