Werkwijze

De zorg van VVEgemak

VvE beheer kost veel tijd en energie. Het verlangt grote zorg en aandacht. Om het bestuurders en leden van een VvE gemakkelijker te maken, is het belangrijkste doel van VVEgemak het ontzorgen op het gebied van VvE beheer. De medewerkers van VVEgemak bieden hoogwaardige VvE zorg aan en gaan altijd net dat stapje verder om de klanten tevreden te stellen. Dat deze VvE totaalservice op prijs wordt gesteld, blijkt wel uit de hoge cijfers die VVEgemak ontving in het klanttevredenheidsonderzoek, met een gemiddelde van 9,2. Alle werkprocessen zijn vooral ingericht op maximaal ontzorgen en transparantie en inzage verschaffen om bestuur en leden tijd voor andere zaken te geven.

Financiële zorg

VVEgemak loopt maandelijks de betalingen na en benadert de leden proactief. Hiermee zorgt VVEgemak niet alleen voor de liquiditeit van de VvE maar ook voor de leden door hen tijdig te informeren over eventuele achterstanden of wijzigingen. 

Het bestuur van een vereniging van eigenaren wordt door VVEgemak betrokken in het betaalproces. Dit zorgt voor gemakkelijke controle op de financiën en minimalisering van de kans op fouten.

De dienst die VVEgemak heeft ontwikkeld voor verduurzaming zorgt ervoor dat VvE’s met tekorten achterstallig onderhoud kunnen financieren en tegelijk het gebouw kunnen verduurzamen.

Werkwijze
Werkwijze

Administratieve zorg

VVEgemak bereidt elke vergadering voor in overleg met het bestuur om ervoor te zorgen dat alle relevante onderwerpen voor de VvE worden besproken. Door professioneel voorzitterschap en duidelijke notulen zorgt VVEgemak voor een soepel besluitvormingsproces.

Jaarlijks worden de belangrijke documenten zoals verzekeringspolissen en onderhoudsplannen gecontroleerd op juistheid, om te zorgen dat de VvE zo min mogelijk risico’s loopt op tegenvallers.

De handige en gemakkelijk te hanteren softwaretools van VVEgemak zorgen voor inzicht en duidelijkheid in de gegevens van de VvE.

Technische zorg

De calamiteitenservice van VVEgemak staat 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar voor VvE’s. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte afhandeling bij calamiteiten.

Storingen en meldingen worden door een vast contactpersoon opgepakt die weet wat er in de VvE speelt. Structurele klachten worden gesignaleerd en daarvoor worden oplossingen aangedragen.

VVEgemak gaat zelfs een stap verder aangezien voorkomen beter is dan genezen of in dit geval repareren. Onze technische adviseurs gaan proactief te werk en zijn constant bezig met het in kaart brengen van preventief onderhoud om grote problemen in de toekomst te voorkomen.

Wanneer de VvE in beheer komt bij VVEgemak worden direct de contracten gescand en waar mogelijk verbetering aangeraden.

Werkwijze

Zorg voor de toekomst

VVEgemak hecht grote waarde aan verduurzaming. Vanwege de afspraken die de Nederlandse overheid internationaal heeft gemaakt, moeten alle woongebouwen in Nederland binnen de komende 20-30 jaar energiezuiniger, gasloos en CO2 neutraal worden. Dit is een grote opgave waarvoor de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden een uitgebreid programma van financierings- en subsidiemogelijkheden heeft opgezet.

Voor een VvE leidt het ingewikkelde woud van technische adviezen, financierings- en subsidiemogelijkheden en een totaalvoorstel voor zowel particulieren als zakelijke eigenaren na een enthousiast begin vaak tot het stilvallen van de ambities. Dit schreeuwt om professionals met ruime ervaring in VvE beheer.

VVEgemak heeft een traject ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Energiesprong Alliantie waarin met gecertificeerde energieadviseurs,  op verduurzaming gespecialiseerde bouwkundige bureaus en financierings- en subsidie-experts samengewerkt wordt. Het traject bestaat uit een voortraject van inventarisatie en advies en een voorlichtingsavond voor de eigenaren waarbij financiële en technische consequenties helder worden gepresenteerd. Vervolgens kunnen de eigenaren de voorkeuren aangeven en ondersteunt VVEgemak bij de besluitvorming tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De tweede fase betreft de volledige begeleiding tot en met oplevering van de werkzaamheden en het aanvragen van financieringen en subsidies, waarmee de VvE volledig ontzorgd wordt.

Ga voor meer informatie naar www.energiesprongalliantie.nl