Wat onderscheidt VVEgemak

Wat onderscheidt VVEgemak?

Wat onderscheidt VVEgemak?
SKW Certificaat

VVEgemak heeft in 2017 het SKW productcertificaat voor VvE beheer behaald. Dit VvE certificaat is een kwaliteitscertificaat waarvoor alle processen van het VvE beheer en de bedrijfsvoering als geheel uitgebreid wordt doorgelicht door extern onafhankelijk keuringsinstituut SKW. Door deze controle kunt u er als VvE vanuit gaan dat VVEgemak voldoet aan alle onderdelen van de Nationale beoordelingsrichtlijn 5016.  De controle op de certificering vindt jaarlijks plaats middels een steekproef onder VvE’s in beheer bij VVEgemak. Deze externe controle is een extra motivatie voor de medewerkers van VVEgemak om het hoge kwaliteitsniveau dat wordt beloofd ook daadwerkelijk te leveren. Meer informatie vindt u hier.

Wat onderscheidt VVEgemak?
De Geschillencomissie

VVEgemak is aangesloten bij de Geschillencommissie voor VvE beheer. Deze commissie kan bij een geschil tussen de beheerder en de VvE bemiddelend optreden om het geschil in der minne te schikken en de kans te vergroten dat na het oplossen van het geschil de beheerder en de VvE verder kunnen met elkaar. Tevens kan een procedure bij de Geschillencommissie een kostbare rechtszaak voorkomen. Wanneer er een klacht of geschil is, loopt de VvE eerst de klachtenprocedure van VVEgemak door en wanneer dit geen bevredigende oplossing biedt, staat de gang naar de Geschillencommissie open. Meer informatie vindt u hier.

Wat onderscheidt VVEgemak?
Vastgoed Management Nederland

VVEgemak is aangesloten bij de branchevereniging voor vastgoedmanagers VGM NL. VGM NL deelt onder andere kennis en ontwikkelingen in de markt met haar leden. Meer informatie vindt u hier.

Energiesprong Alliantie

VVEgemak is een van de oprichters geweest van de Stichting Energiesprong Amsterdam, inmiddels omgedoopt naar Stichting Energiesprong Alliantie (ESA). In samenwerking met ESA verduurzaamt VVEgemak VvE’s in heel Nederland en voor allerlei opdrachtgevers. 

AFM Vergunning

VVEgemak is aangesloten bij de BON Advies Groep en heeft een Schade Adviseur Zakelijk in dienst om aan de AFM-voorwaarden voor bemiddeling en advies in verzekeringen te voldoen. VVEgemak staat geregistreerd bij de AFM onder vergunningsnummer 12040495. VVEgemak zorgt op deze wijze voor de beste aanbiedingen uit de verzekeringsmarkt en een professionele afhandeling van schades.

VvE Liendenhof 2-114 te Amsterdam

112 woningen, 112 bergingen

Per 1 januari 2020 werd VveGemak onze nieuwe beheerder. Wij troffen een gemotiveerd team aan dat ons vanaf dag één enorm heeft geholpen met de overstap, de dagelijkse gang van zaken, en het voorbereiden van een grote renovatie met een lening en energiebesparende maatregelen. Reparatieverzoeken worden snel opgepakt en goed afgehandeld. Je wordt als bestuurder goed ondersteund met degelijke bouwkundige en juridische adviezen. Wij zijn erg tevreden. Als VVE beheer Amsterdam raden wij deze partij zeker aan!

- S. Bolland, Voorzitter VvE Liendenhof 2-114 te Amsterdam

VvE Leusdenhof 132-214 te Amsterdam

80 woningen, 80 bergingen

Als bestuurslid van een Vve in Amsterdam kan ik VVEgemak aanbevelen. Zij staan voor hun werk en geven ons goed advies. Helpen ons erg met ons verduurzamingstraject. Bij vragen wordt er adequaat gereageerd.

- L. van Wittmarschen, Bestuurslid VvE Leusdenhof 134-214 te Amsterdam

VvE Hortusplantsoen 14 te Amsterdam

4 woningen

Als voorzitter van een kleine VVE in Amsterdam kan ik niet meer dan tevreden zijn met de VVEgemak. Een kleine VVE loopt altijd de kans een optelsom te zijn van privé belangen in een VVE vergadering. De rol van VVE gemak was zeer zorgvuldig te luisteren en de neutraliteit zowel in proces als in uitvoering te betrachten. Daarnaast is de bemensing van de club goed. Ze bieden vertrouwen en warmte ook in lastige vergaderingen.

- F. Kaaij, Voorzitter VvE Hortusplantsoen 14 te Amsterdam

VvE Watertuin te Amsterdam

63 woningen, 60 parkeerplaatsen

We willen jullie nog bedanken voor de geweldige samenwerking over weer een afgesloten boekjaar!
We maken het niet vaak mee dat een partij zo boven op de zaken zit, verstand heeft van de inhoud, super transparant is (duidelijke inzage en overzicht geeft) en tijd neemt om de iets netjes af te handelen. We zijn erg blij met jullie! Dank hiervoor en we gaan graag zo door!

- J. Bach, Bestuurslid VvE Watertuin te Amsterdam