VvE beheer uitbesteden Amsterdam

Wanneer u een appartement koopt in een appartementencomplex, dan wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze Vereniging van Eigenaren is een organisatie die ervoor zorgt dat het hele appartementencomplex waarin u een appartement heeft gekocht goed wordt onderhouden. Koopt u een appartement, dan koopt u daarbij een aandeel van het gebouw. VvE beheer Amsterdam zal zorgen dat de gemeenschappelijke delen goed worden onderhouden. Daarbij kunt u denken aan het trappenhuis, entree, dak, fundering, lift, hal en het technische gedeelte van het gebouw.

Het onderhoud zal altijd volgens een vooropgezet plan verlopen. Voor het uitvoeren van het onderhoud is geld nodig. Daarvoor betaalt u maandelijks een vast bedrag aan de VvE. De VvE zorgt er ook voor dat er gespaard wordt in het reservefonds. Dat moet de kosten vergoeden als er iets onverwachts gebeurt. Voor de Vereniging van Eigenaren is vooral het technisch onderhoud moeilijk. Daarom zal dit onderdeel van het onderhoud vaak worden uitbesteedt. Het technisch onderhoud heeft een belangrijke verantwoordelijkheid waarbij bouwkundige expertise van belang is. Door het uitbesteden van het technisch beheer, wordt de kwaliteit verbetert.

Werkgebied

 • VvE beheer Amsterdam en omgeving

Geschikt voor

 • VvE’s, beheerverenigingen mandelig terrein (parkeerhoven & groenvoorzieningen)

Premium VvE beheer

  

 • Toegang tot online systeem VVEgemak voor alle leden
 • Het maandelijks bijwerken van de boekhouding
 • Het debiteurenbeheer (ledenbijdragen innen)
 • Het opstellen van de jaarrekening en begroting
 • Controle op verzekeringen
 • Archief VvE en betalingsverkeer door VVEgemak
 • Het opstellen van de verklaring VvE bij verkoop van appartement
 • Het uitnodigen, bijwonen en notuleren van de algemene ledenvergadering
 • Het afhandelen van (technische) storingsmeldingen
 • Het contractenbeheer van de VvE
 • 24/7 afhandeling van calamiteiten

De meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)

Wanneer er een goed technisch beheer van het appartementencomplex is, dan is er ook een meerjarenonderhoudsbegroting. Belangrijk is dat het reservefonds voldoende is voor een goede begroting. Voor het groot onderhoud en onverwachte reparaties kunnen de kosten snel oplopen. Als u in Amsterdam woont, dan zal het bestuur van de VvE beheer Amsterdam vooraf zo goed mogelijk willen weten waar het aan toe is. VvE beheer Amsterdam zal door de proactieve aanpak, waarbij altijd de belangen van de kopers van de appartementen voorop staan, de kosten zo laag mogelijk houden.

Dagelijks onderhoud en de reparaties

Het onderhoud van het gebouw en het uitvoeren van de technische reparaties hoort bij de VvE beheer pakketten. Voor storingsmeldingen zijn de diensten 24/7 bereikbaar. De VvE beheer pakketten zijn zo opgesteld dat alle zaken van onderhoud van het complex aan de orde komen. Door een goed MJOB en het continu monitoren van het onderhoud wordt ervoor gezorgd dat de VvE samen met de bewoners ervoor zorgen dat het appartementencomplex zijn waarde zal behouden. Bij het beheer van het appartementencomplex is het onderdeel van het technische onderhoud het meest aansprekend.

 

Een greep uit onze opdrachtgevers
Premium VvE beheer
Premium VvE beheer
Premium VvE beheer
Premium VvE beheer

Vereniging van eigenaren Amsterdam

Als koper van een appartement is het belangrijk dat het hele gebouw zijn waarde behoudt. Het appartementencomplex moet in een goede staat blijven. De waarde van uw appartement wordt voor een groot deel bepaald door de uitstraling van het gebouw. De gezamenlijke ruimtes moeten allemaal even goed onderhouden worden. Hoe beter het gebouw eruitziet, hoe meer uw appartement waard is. Dat is van groot belang als u uw appartement wilt verkopen. Door ervoor te zorgen dat je appartementencomplex altijd goed wordt bijgehouden, zal dat in de toekomst kostenverlagend kunnen werken. Voor een goed onderhoud is nodig; goed kunnen inkopen, over de technische ontwikkelingen beschikken, verstand hebben van de markt en over kennis beschikken van het bouwrecht. Jaarlijks zal er door de VvE een jaarvergadering worden gehouden. Hier kunnen ook de bewoners van het complex aanwezig zijn. Op de jaarvergadering worden de cijfers getoond van de bedragen die er zijn binnengekomen en wat eruit is gegaan aan onderhoud en reparaties.

VvE Liendenhof 2-114 te Amsterdam

112 woningen, 112 bergingen

Per 1 januari 2020 werd VveGemak onze nieuwe beheerder. Wij troffen een gemotiveerd team aan dat ons vanaf dag één enorm heeft geholpen met de overstap, de dagelijkse gang van zaken, en het voorbereiden van een grote renovatie met een lening en energiebesparende maatregelen. Reparatieverzoeken worden snel opgepakt en goed afgehandeld. Je wordt als bestuurder goed ondersteund met degelijke bouwkundige en juridische adviezen. Wij zijn erg tevreden. Als VVE beheer Amsterdam raden wij deze partij zeker aan!

- S. Bolland, Voorzitter VvE Liendenhof 2-114 te Amsterdam

VvE Leusdenhof 132-214 te Amsterdam

80 woningen, 80 bergingen

Als bestuurslid van een Vve in Amsterdam kan ik VVEgemak aanbevelen. Zij staan voor hun werk en geven ons goed advies. Helpen ons erg met ons verduurzamingstraject. Bij vragen wordt er adequaat gereageerd.

- L. van Wittmarschen, Bestuurslid VvE Leusdenhof 134-214 te Amsterdam

VvE Hortusplantsoen 14 te Amsterdam

4 woningen

Als voorzitter van een kleine VVE in Amsterdam kan ik niet meer dan tevreden zijn met de VVEgemak. Een kleine VVE loopt altijd de kans een optelsom te zijn van privé belangen in een VVE vergadering. De rol van VVE gemak was zeer zorgvuldig te luisteren en de neutraliteit zowel in proces als in uitvoering te betrachten. Daarnaast is de bemensing van de club goed. Ze bieden vertrouwen en warmte ook in lastige vergaderingen.

- F. Kaaij, Voorzitter VvE Hortusplantsoen 14 te Amsterdam

VvE Watertuin te Amsterdam

63 woningen, 60 parkeerplaatsen

We willen jullie nog bedanken voor de geweldige samenwerking over weer een afgesloten boekjaar!
We maken het niet vaak mee dat een partij zo boven op de zaken zit, verstand heeft van de inhoud, super transparant is (duidelijke inzage en overzicht geeft) en tijd neemt om de iets netjes af te handelen. We zijn erg blij met jullie! Dank hiervoor en we gaan graag zo door!

- J. Bach, Bestuurslid VvE Watertuin te Amsterdam

VVEgemak Bouwkunde

Premium VvE beheer
VVEgemak Bouwkunde

Om aan de wensen van de klanten van VVEgemak tegemoet te komen is de afdeling Bouwkunde in het leven geroepen. Hiermee kan VVEgemak voor VvE’s verschillende bouwkundige werkzaamheden uitvoeren. Het grote voordeel om het bouwkundig advies via VVEgemak te regelen is dat de VvE een duidelijk en bekend aanspreekpunt heeft en dat de gebouwen goed bekend zijn bij VVEgemak.  VVEgemak biedt enkel bouwkundige diensten aan VvE’s die één van de pakketten van VVEgemak afnemen.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Het MJOP is het belangrijkste rapport dat de VvE laat opstellen. Dit bepaalt de planning van het groot onderhoud voor de verre toekomst en hoeveel er voor dat onderhoud gespaard gaat worden. Het rapport bevat een nulmeting van de huidige staat van het gebouw en een schatting van de onderhoudstermijnen en bedragen van het gemeenschappelijk bezit. Een goed VvE MJOP zorgt voor een goed onderhouden gebouw, voorkomt grote bijstortingen voor groot onderhoud en heeft meerwaarde bij het verkopen van uw woning. U kunt bij veel bedrijven een MJOP inkopen, maar het voordeel om het bij VVEgemak in te kopen is dat de inspecteur aan de inspectie begint in overleg met de accountmanager die het gebouw en de problemen goed voorbereidt. Daarnaast heeft u één  aanspreekpunt en goede aansluiting op de financiële administratie van de VvE.

De bouwkundig adviseur voert een schouw ter plaatse uit van het gebouw, brengt daarbij de gemeenschappelijke gebouwdelen in kaart en doet een conditiemeting om te bepalen in welke staat deze gebouwdelen zijn. Vervolgens worden het volledige gebouw en de afmetingen van alle gemeenschappelijke delen ingevoerd in het systeem en worden aan de hand van de schouw schattingen gemaakt over de momenten van onderhoud en de prijzen daarvan. Dit plan geeft de VvE een duidelijk beeld over wat voor uitgaven er in de toekomst nodig zijn om het gebouw in goede staat te houden. De VvE krijgt tevens een jaarplanning voor het onderhoud van het lopende jaar en ontvangt een digitale set met technische tekeningen uit het gemeentelijk archief.

3-5 jaarlijkse update Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Aangezien het opstellen van het MJOP een momentopname is en het verloop van de onderhoudstermijnen van veel zaken afhankelijk is, waaronder de weersomstandigheden, biedt VVEgemak een 3- tot 5-jaarlijkse update van het MJOP aan. Ook vanuit de certificeringseisen van SKW wordt een maximale termijn van 5 jaar aangehouden voor de geldigheid van een VvE MJOP.

Voor de update wordt er een schouw uitgevoerd met het oude MJOP in de hand om te controleren of de inschattingen in orde waren en of de zaken die binnen de komende 3-5 jaar op de planning staan ook daadwerkelijk dan moeten worden uitgevoerd of verschoven moeten worden. De prijzen worden geïndexeerd naar het huidige bouwprijzenniveau. De VvE krijgt tevens een jaarplanning voor het onderhoud van het lopende jaar. Deze dienst is minder kostbaar dan het opstellen van het MJOP omdat de hoeveelheden niet worden ingemeten.

Jaarlijkse technische schouw

In de jaren dat er geen nieuw MJOP of update van het MJOP wordt gemaakt kan het toch wenselijk zijn om een technische schouw van het gebouw te laten uitvoeren.  Dit geldt vooral voor de grote complexen. De tijdens de schouw ontdekte kleinere gebreken kunnen hersteld worden om te voorkomen dat dit grote problemen worden. De VvE krijgt op basis van de schouw een jaarplanning voor het onderhoud van het lopende jaar.

Bouwkundige begeleiding groot onderhoud

De bouwkundige begeleiding van groot onderhoud bestaat uit het door VVEgemak laten inventariseren van de staat van onderhoud en het opnemen van de werkzaamheden. Hierbij wordt geadviseerd over de (technische) onderzoeken die moeten plaatsvinden voor de vergunningaanvraag, zoals bijvoorbeeld asbestinventarisatie, constructief onderzoek en flora- en faunaonderzoek. Vervolgens wordt er een bestek geschreven op basis waarvan 2-3 offertes worden opgevraagd. De offertes worden vervolgens inhoudelijk aan elkaar gelijk gemaakt en dan krijgt het bestuur een gunningsadvies met welke partij in zee te gaan. Na opdracht controleert VVEgemak de werkzaamheden periodiek en ziet toe dat de afspraken worden nagekomen en het werk naar behoren en met juiste materialen wordt uitgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden wordt er een opleverrapport gemaakt met punten die de aannemer nog moet herstellen. Daarna worden de werkzaamheden onder begeleiding van VVEgemak opgeleverd aan de VvE en de garantieverklaringen getekend.